CAS OpenIR  > 膜生物学国家重点实验室
A SINGLE-CELL TRANSCRIPTOMIC LANDSCAPE OF THE LUNGS OF PATIENTS WITH COVID-19
Source PublicationNature Cell Biology
2021
Volume23Issue:12
Wang Si; Yao Xiaohong; Ma Shuai; Ping Yifang; Fan Yanling; Sun Shuhui; He Zhicheng; Shi Yu; Sun Liang; Xiao Shiqi; Song Moshi; Cai Jun; Li Jiaming; Tang Rui; Zhao Liyun; Wang Chaofu; Wang Qiaoran; Zhao Lei; Hu Huifang; Liu Xindong; Sun Guoqiang; Chen Lu; Pan Guoqing; Chen Huaiyong; Li Qingrui; Zhang Peipei; Xu Yuanyuan; Feng Huyi; Zhao Guo-Guang; Wen Tianzi; Yang Yungui; Huang Xuequan; Li Wei; Liu Zhenhua; Wang Hongmei; Wu Haibo; Hu Baoyang; Ren Yong; Zhou Qi; Qu Jing; Zhang Weiqi; Liu Guang-Hui; Bian Xiu-Wu
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/15147
Collection膜生物学国家重点实验室
Recommended Citation
GB/T 7714
Wang Si,Yao Xiaohong,Ma Shuai,et al. A SINGLE-CELL TRANSCRIPTOMIC LANDSCAPE OF THE LUNGS OF PATIENTS WITH COVID-19[J]. Nature Cell Biology,2021,23(12).
APA Wang Si.,Yao Xiaohong.,Ma Shuai.,Ping Yifang.,Fan Yanling.,...&Bian Xiu-Wu.(2021).A SINGLE-CELL TRANSCRIPTOMIC LANDSCAPE OF THE LUNGS OF PATIENTS WITH COVID-19.Nature Cell Biology,23(12).
MLA Wang Si,et al."A SINGLE-CELL TRANSCRIPTOMIC LANDSCAPE OF THE LUNGS OF PATIENTS WITH COVID-19".Nature Cell Biology 23.12(2021).
Files in This Item: Download All
File Name/Size DocType Version Access License
A SINGLE-CELL TRANSC(37208KB)期刊论文出版稿开放获取CC BY-NC-SAView Download
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Wang Si]'s Articles
[Yao Xiaohong]'s Articles
[Ma Shuai]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Wang Si]'s Articles
[Yao Xiaohong]'s Articles
[Ma Shuai]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Wang Si]'s Articles
[Yao Xiaohong]'s Articles
[Ma Shuai]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
File name: A SINGLE-CELL TRANSCRIPTOMIC LANDSCAPE OF THE LUNGS OF PATIENTS WITH COVID-19.pdf
Format: Adobe PDF
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.