CAS OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 12 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
POSITIVE ABUNDANCE-ELEVATIONAL RANGE SIZE RELATIONSHIP WEAKENED FROM TEMPERATE TO SUBTROPICAL ECOSYSTEMS 期刊论文
Journal Of AnimAl Ecology, 2021, 卷号: 90, 期号: 11, 页码: 2623-2636
Authors:  Hu Yiming;  Scheffers Brett;  Pan Xinyuan;  Hu Huijian;  Zhou Zhixin;  Dan Liang;  Cheng Wenda;  Wen Zhixin;  Gibson Luke
View  |  Adobe PDF(1069Kb)  |  Favorite  |  View/Download:216/108  |  Submit date:2023/04/17
VALIDATING EDNA MEASUREMENTS OF THE RICHNESS AND ABUNDANCE OF ANURANS AT A LARGE SCALE 期刊论文
Journal Of AnimAl Ecology, 2021, 卷号: 90, 期号: 6, 页码: 1466-1479
Authors:  Li Wenhao;  Hou Xianglei;  Xu Chunxia;  Qin Mingshuo;  Wang Supen;  Wei Li;  Wang Yanping;  Liu Xuan;  Li Yiming
View  |  Adobe PDF(1289Kb)  |  Favorite  |  View/Download:207/107  |  Submit date:2023/04/17
GROW FAST BUT DON'T DIE YOUNG: MATERNAL EFFECTS MEDIATE LIFE-HISTORY TRADE-OFFS OF LIZARDS UNDER CLIMATE WARMING 期刊论文
Journal Of AnimAl Ecology, 2021, 卷号: 90, 期号: 6, 页码: 1550-1559
Authors:  Hao Xin;  Zou Ting-Ting;  Han Xing-Zhi;  Zhang Fu-Shun;  Du Wei-Guo
View  |  Adobe PDF(698Kb)  |  Favorite  |  View/Download:124/31  |  Submit date:2023/04/17
Life history predicts flight muscle phenotype and function in birds 期刊论文
JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY, 2020, 卷号: 89, 期号: 5, 页码: 1262-1276
Authors:  DuBay Shane G.;  Wu Yongjie;  Scott Graham R.;  Qu YH(屈延华);  Liu Qiao;  Smith Joel H.;  Xin Chao;  Reeve Andrew;  Chen Juncheng;  Meyern Dylan;  Wang Jing;  Johnson Jacob;  Cheviron Zachary A.;  Lei FM(雷富民);  Bates John
View  |  Adobe PDF(1348Kb)  |  Favorite  |  View/Download:307/135  |  Submit date:2021/10/26
Dietary shifts influenced by livestock grazing shape the gut microbiota composition and co-occurrencenetworks in a local rodent species 期刊论文
Journal of Animal Ecology, 2019, 卷号: 88, 期号: 2, 页码: 302-313
Authors:  Li G;  Li J;  Kohl KD;  Yin B;  Wei W;  Wan X宛新荣;  Zhu B;  Zhang ZB(张知彬)
View  |  Adobe PDF(1878Kb)  |  Favorite  |  View/Download:399/261  |  Submit date:2020/11/17
More invaders do not result in heavier impacts: The effects of non-native bullfrogs on native anurans are mitigated by high densities of non-native crayfish 期刊论文
Journal of Animal Ecology, 2018, 页码: 1-13
Authors:  Liu X(刘宣);  Wang SP(王苏盆);  Zunwei Ke;  haoyuan Cheng;  Yihua Wang;  Fang Zhang;  Feng Xu;  Xianping Li;  Xu Gao;  Changnan Jin;  Wei Zhu;  Shaofei Yan;  Li YM(李义明)
View  |  Adobe PDF(1343Kb)  |  Favorite  |  View/Download:675/265  |  Submit date:2019/10/14
Contrasting Patterns of Short-Term Indirect Seed-Seed Interactions Mediated by Scatter-Hoarding Rodents 期刊论文
Journal of Animal Ecology, 2016, 卷号: 85, 期号: 5, 页码: 1370-1377
Authors:  Xiao ZS(肖治术);  Zhang ZB(张知彬)
View  |  Adobe PDF(358Kb)  |  Favorite  |  View/Download:283/125  |  Submit date:2017/07/06
Climate Niche Differentiation Between Two Passerines Despite Ongoing Gene Flow 期刊论文
Journal of Animal Ecology, 2015, 卷号: 8, 期号: 3, 页码: 829-839
Authors:  Pei-Jen L.Shaner;  Tzu-Hsuan Tsao;  Rong-Chien Lin;  Wei Liang;  Chia-Fen Yeh;  Yang XJ(杨晓君);  Lei FM(雷富民);  Fang Zhou;  Can-Chao Yang;  Le Manh Hung;  Yu-Cheng Hsu;  Shou-Hsien Li
View  |  Adobe PDF(752Kb)  |  Favorite  |  View/Download:430/175  |  Submit date:2016/06/14
Climate niche differentiation between two passerines despite ongoing gene flow 期刊论文
Journal of Animal Ecology, 2015
Authors:  Shaner P-JL;  Tsao T-H;  Lin R-C;  Liang W;  Yeh C-F;  Yang X-J;  Lei F-M;  Zhou F;  Yang C-C;  Hung LM;  Hsu Y-C;  Li S-H
Adobe PDF(538Kb)  |  Favorite  |  View/Download:350/147  |  Submit date:2015/07/10
Linking Manipulative Experiments to Field data to Test the Dilution Effect 期刊论文
Journal of Animal Ecology, 2014, 卷号: 83, 期号: 3, 页码: 557-565
Authors:  Matthew D.Venesky;  Liu X(刘宣);  Erin L.Sauer;  Jason R.Rohr
Adobe PDF(223Kb)  |  Favorite  |  View/Download:315/131  |  Submit date:2015/07/09