CAS OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 94 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
A new species of Anagyrus (Hymenoptera: Encyrtidae) from China, parasitoid of Phenacoccus solani Ferris (Hemiptera: Pseudococcidae) on Lycoris radiata (L’Her.) Herb. 期刊论文
Phytoparasitica, 2018, 卷号: 46, 页码: 197-201
Authors:  Guo-Hao Zu;  Yuan-hong Wang;  张彦周;  Cheng-De Li;  Xu Zhang
View  |  Adobe PDF(934Kb)  |  Favorite  |  View/Download:35/2  |  Submit date:2019/10/14
Proximate causes of altitudinal differences in body size in an agamid lizard 期刊论文
Ecology and Evolution., 2018, 卷号: 8, 页码: 645-654
Authors:  Hong-Liang Lu;  Chun-Xia Xu;  Yuan-Ting Jin;  Jean-Marc Hero;  Du WG(杜卫国)
View  |  Adobe PDF(757Kb)  |  Favorite  |  View/Download:87/51  |  Submit date:2019/10/14
Elevated CO2 and O3 alter the feeding efciency of Acyrthosiphon pisum and Aphis craccivora via changes in foliar secondary metabolites 期刊论文
Scientific reports, 2018, 卷号: 8, 期号: 1, 页码: 9964
Authors:  Hongyu Yan;  Guo HJ(郭慧娟);  Erliang Yuan;  Sun YC(孙玉城);  Ge F(戈峰)
View  |  Adobe PDF(2299Kb)  |  Favorite  |  View/Download:36/4  |  Submit date:2019/10/14
Rad9a is involved in chromatin decondensation and post-zygotic embryo development in mice 期刊论文
Cell Death & Differentiation, 2018
Authors:  Lin Huang;  Tie-Gang Meng;  Xue-Shan Ma;  Zhen-Bo Wang;  Shu-Tao Qi;  Qi Chen;  Qing-Hua Zhang;  Qiu-Xia Liang;  Zhong-Wei Wang;  Meng-Wen Hu;  Lei Guo;  Ying-Chun Ouyang;  Yi Hou;  Yong Zhao;  Qing-Yuan Sun
View  |  Adobe PDF(3436Kb)  |  Favorite  |  View/Download:48/22  |  Submit date:2019/10/14
Elevated CO2 increases R gene-dependent resistance of Medicago truncatula against the pea aphid by up-regulating a heat shock gene 期刊论文
NEW PHYTOLOGIST, 2018, 卷号: 217, 期号: 4, 页码: 1696-1711
Authors:  Sun YC(孙玉城);  Guo HJ(郭慧娟);  Erliang Yuan;  Ge F(戈峰)
View  |  Adobe PDF(1663Kb)  |  Favorite  |  View/Download:55/7  |  Submit date:2019/10/14
大气 CO2 浓度升高对取食不同基因型拟南芥上桃蚜转录组基因表达的影响 期刊论文
应用昆虫学报, 2018, 卷号: 55, 期号: 2, 页码: 194-207
Authors:  GU Li-Yuan;  LIU Zhi-Yuan;  郭慧娟;  戈峰;  ZHANG Chao;  孙玉诚
View  |  Adobe PDF(2728Kb)  |  Favorite  |  View/Download:37/5  |  Submit date:2019/10/14
Mettl14 is required for mouse postimplantation development by facilitating epiblast maturation 期刊论文
FASEB JOURNAL, 2018, 页码: online
Authors:  Tie-Gang Meng;  Xukun Lu;  Lei Guo;  Guan-Mei Hou;  Xue-Shan Ma;  Qian-Nan Li;  Lin Huang;  Li-Hua Fan;  Zheng-Hui Zhao;  Xiang-Hong Ou;  欧阳迎春;  Heide Schatten;  Lei Li;  Wang ZB(王震波);  Sun QY(孙青原)
View  |  Adobe PDF(2506Kb)  |  Favorite  |  View/Download:62/10  |  Submit date:2019/10/14
The DNA methylation profile of oocytes in mice with hyperinsulinaemia and hyperandrogenism as detected by single-cell level whole genome bisulphite sequencing(SC-WGBS) technology 期刊论文
Reproduction; Fertility and Development, 2018, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 1713-1719
Authors:  Qian-Nan Li;  Lei Guo;  Yi Hou;  Xiang-Hong Ou;  Zhonghua Liu;  Sun QY(孙青原)
View  |  Adobe PDF(893Kb)  |  Favorite  |  View/Download:56/7  |  Submit date:2019/10/14
Mechanistic insights into acephalic spermatozoa syndrome–associated mutations in the human SUN5 gene 期刊论文
Journal of biological chemistry, 2018, 卷号: 293, 期号: 7, 页码: 2397-2407
Authors:  Yongliang Shang;  Jie Yan;  Wenhao Tang;  刘超;  Sai Xiao;  Yueshuai Guo;  Li Yuan;  Liang Chen;  Hui Jiang;  Xuejiang Guo;  Jie Qiao;  李卫
View  |  Adobe PDF(1484Kb)  |  Favorite  |  View/Download:52/5  |  Submit date:2019/10/14
Correlation between ubiquitination and defects of bull spermatozoa and removal of defective spermatozoa using anti-ubiquitin antibody-coated magnetized beads 期刊论文
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE, 2018, 卷号: 192, 页码: 44-52
Authors:  Jian Zhang;  Jie Su;  Shuxiang Hu;  Jindun Zhang;  Rui Ding;  Jitong Guo;  Guifang Cao;  Rongfeng Li;  Sun QY(孙青原);  Xihe Li
View  |  Adobe PDF(2335Kb)  |  Favorite  |  View/Download:23/3  |  Submit date:2019/10/14