CAS OpenIR  > 膜生物学国家重点实验室
Systematic genome editing of the genes on zebrafish Chromosome 1 by CRISPR/Cas9
Source PublicationGenome Research
2019
Yonghua Sun; Bo Zhang; Lingfei Luo; De-Li Shi; Han Wang; Zongbin Cui; Honghui Huang; Ying Cao; Xiaodong Shu; Wenqing Zhang; Jianfeng Zhou; Yun Li; Jiulin Du; Qingshun Zhao; Jun Chen; Hanbing Zhong; Tao P. Zhong; Li Li; Jing-Wei Xiong; Jinrong Peng; Wuhan Xiao; Jian Zhang; Jihua Yao; Zhan Yin; Xianming Mo; Gang Peng; Jun Zhu; Yan Chen; Yong Zhou; Dong Liu; Weijun Pan; Yiyue Zhang; Hua Ruan; Feng Liu; Zuoyan Zhu; Anming Meng; The ZAKOC Consortium
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14080
Collection膜生物学国家重点实验室
Recommended Citation
GB/T 7714
Yonghua Sun,Bo Zhang,Lingfei Luo,et al. Systematic genome editing of the genes on zebrafish Chromosome 1 by CRISPR/Cas9[J]. Genome Research,2019.
APA Yonghua Sun.,Bo Zhang.,Lingfei Luo.,De-Li Shi.,Han Wang.,...&The ZAKOC Consortium.(2019).Systematic genome editing of the genes on zebrafish Chromosome 1 by CRISPR/Cas9.Genome Research.
MLA Yonghua Sun,et al."Systematic genome editing of the genes on zebrafish Chromosome 1 by CRISPR/Cas9".Genome Research (2019).
Files in This Item: Download All
File Name/Size DocType Version Access License
Systematic genome ed(3870KB)期刊论文出版稿开放获取CC BY-NC-SAView Download
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Yonghua Sun]'s Articles
[Bo Zhang]'s Articles
[Lingfei Luo]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Yonghua Sun]'s Articles
[Bo Zhang]'s Articles
[Lingfei Luo]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Yonghua Sun]'s Articles
[Bo Zhang]'s Articles
[Lingfei Luo]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
File name: Systematic genome editing.pdf
Format: Adobe PDF
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.