CAS OpenIR  > 动物进化与系统学院重点实验室
Large-scale ruminant genome sequencing provides insights into their evolution and distinct traits
Source PublicationScience
2019
Volume364Issue:6446Pages:1152+
Lei Chen; Qiang Qiu; Yu Jiang; Kun Wang; Zeshan Lin; Zhipeng Li; Faysal Bibi; Yongzhi Yang; Jinhuan Wang; Wenhui Nie; Weiting Su; Guichun Liu; Qiye Li; Weiwei Fu; Xiangyu Pan; Chang Liu; Jie Yang; Chenzhou Zhang; Yuan Yin; Yu Wang; Yue Zhao; Chen Zhang; Zhongkai Wang; Yanli Qin; Wei Liu; Bao Wang; Yandong Ren; Ru Zhang; Yan Zeng; Rute R. da Fonseca; Bin Wei; Ran Li; Wenting Wan; Ruoping Zhao; Wenbo Zhu; Yutao Wang; Shengchang Duan; Yun Gao; Yong E. Zhang张勇; Chunyan Chen陈春燕; Christina Hvilsom; Clinton W. Epps; Leona G. Chemnick; Yang Dong; Siavash Mirarab; Hans Redlef Siegismund; Oliver A. Ryder; M. Thomas P. Gilbert; Harris A. Lewin; Guojie Zhang; Rasmus Heller; Wen Wang
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.ioz.ac.cn/handle/000000/14331
Collection动物进化与系统学院重点实验室
Recommended Citation
GB/T 7714
Lei Chen,Qiang Qiu,Yu Jiang,et al. Large-scale ruminant genome sequencing provides insights into their evolution and distinct traits[J]. Science,2019,364(6446):1152+.
APA Lei Chen.,Qiang Qiu.,Yu Jiang.,Kun Wang.,Zeshan Lin.,...&Wen Wang.(2019).Large-scale ruminant genome sequencing provides insights into their evolution and distinct traits.Science,364(6446),1152+.
MLA Lei Chen,et al."Large-scale ruminant genome sequencing provides insights into their evolution and distinct traits".Science 364.6446(2019):1152+.
Files in This Item: Download All
File Name/Size DocType Version Access License
Large-scale ruminant(3226KB)期刊论文出版稿开放获取CC BY-NC-SAView Download
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[Lei Chen]'s Articles
[Qiang Qiu]'s Articles
[Yu Jiang]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[Lei Chen]'s Articles
[Qiang Qiu]'s Articles
[Yu Jiang]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[Lei Chen]'s Articles
[Qiang Qiu]'s Articles
[Yu Jiang]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
File name: Large-scale ruminant genome.pdf
Format: Adobe PDF
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.